Terris geld in handenUniek in de wereld, het Nederlands Basisinkomen (NBI) voor alle Nederlanders bovenop je salaris of in plaats van je uitkering, AOW of studentenlening. Als Nederland massaal kiest voor de nieuwe sociaal democratische partij TERRIS, dan krijgt iedereen vanaf 18 jaar het basisinkomen van 2.100 euro netto, tenminste als je aan de voorwaarden voldoet.

TERRIS heeft het Nederlands Basisinkomen betaalbaar gemaakt door een aantal belangrijke voorwaarden eraan te verbinden en daarbij een nieuw financieel systeem te bedenken. Wij gaan het geld eerlijker verdelen en 80 procent van de bevolking gaat er op vooruit, en wel duizenden euro’s voor alle lage en middeninkomens.

Alle plannen van TERRIS sluiten aan op het Nederlands Basisinkomen en zijn daardoor essentieel voor een sluitende Rijksbegroting. Stem op TERRIS en je krijgt 2.100 euro netto per maand als wij de grootste partij worden. Ruim 49 procent van de bevolking kan iedere maand net of net niet rond komen. Met TERRIS wordt het radicaal anders. De nieuwe Sociaal Democraten die jou rijker maken en de rijken wat armer. Wij zorgen voor honderdduizenden nieuwe banen.

Wat voorbeelden:

Je hebt nu een salaris van 1.800 euro netto, dan krijg je met het Nederlands Basisinkomen (NBI) 3.900 euro netto in de maand. 1.800 wordt 3.900 euro. Wordt lid van TERRIS, stem op TERRIS en steun ons.

Jullie hebben elke maand samen een totaal van 2.500 netto, ieder 1.250 euro loon,  dan krijg je met het NBI totaal 6.700 euro netto. 2.500 wordt 6.700 euroWordt lid van TERRIS, stem op TERRIS en steun ons.

Jullie hebben iedere maand maar één salaris van 1.700 euro netto  dan krijgen jullie met het NBI totaal 5.900 euro netto. 1.700 wordt 5.900 euroWordt lid van TERRIS, stem op TERRIS en steun ons.

Je hebt alleen een studentenlening,  dan krijg je met het NBI totaal 2.100 euro netto. Je moet als student alle kosten van je studie zelf betalen, geen lening meer nodig.  Wordt lid van TERRIS, stem op TERRIS en steun ons.

De voorwaarden voor het Nederlands Basisinkomen (NBI)
Als je 18 jaar en ouder bent, je bent Nederlander, jijzelf of één van je ouders hebben tenminste 10 jaar in Nederland gewerkt, dan heb je recht op het NBI. Je zit in een gevangenis, of als je nog tijd moet uitzitten in een huis van bewaring, of nog lopende strafzaken hebt, dan kan je geen aanspraak maken op het NBI.
Als je het NBI contract ondertekent en dan heb je recht op het Nederlands Basisinkomen van 2.100 euro netto per persoon.

Hoe betalen wij het Nederlands Basisinkomen van 300 miljard euro (NBI)
Het NBI wordt alleen in Nederland uitgekeerd op een speciaal bankrekeningnummer via een nieuw op te richten bancair systeem. Je mag het basisinkomen alleen uitgeven in Nederland en wel via een bankpas of overboeking. Opname van contant geld is niet mogelijk. Er is een uitzondering, en dat zijn de 65-plussers, zij mogen de helft van het basisinkomen vrij besteden.

Je moet het NBI binnen 3 maanden hebben uitgegeven, je mag het niet opsparen of beleggen. Het geld moet de Nederlandse Economie inrollen. Als je het geld niet uitgeeft, dan zal iedere maand een restant of het hele bedrag terug worden gestort naar de Nederlandse Staat.

Iedere keer als je een betaling of overschrijving doet, wordt er automatisch 20% belasting (BTB) over berekend. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar de belastingdienst. Het is bijna gelijk als de BTW, maar dan bij iedere betaaltransactie.

Wij maken de Rijksbegroting ieder jaar kloppend, omdat de belasting (BTB) van 20 procent rechtstreeks bij de belastingdienst terug komt. Als Nederlandse bedrijven een NBI betaling ontvangen over verkochte producten of diensten, kunnen zij er salarissen van betalen. Over alle salarissen wordt loonbelasting geheven. Als een bedrijf inkopen doet met het ontvangen geld, wordt daar ook 20 procent BTB over berekend. Er komt totaal 300 miljard euro in omloop, waarvan 200 miljard euro extra is, want de 100 miljard euro is nu al in omloop door alle aftrekposten, uitkeringen, toelages en subsidies.

Met ons belastingplan, de BTB van 20 procent, de 5 procent winstbelasting, het belasten van contant geld opnemen en alle andere maatregelen zal de Nederlandse Staat jaarlijks de 200 miljard extra aan het basisinkomen terug verdienen. Door belastingheffingen en minder overheidskosten, zoals geen sociale dienst, duo en uwv komt het geld terug. Het systeem is bedacht om zonder bureaucratie het geld eerlijker te verdelen en te laten circuleren.

 

Uitleg voor de ondernemers in Nederland
Alle Nederlandse ondernemingen krijgen ook een speciaal NBI bankrekeningnummer, zodat zij betalingen van het basisinkomen kunnen ontvangen. De 20 procent BTB belasting gaat automatisch van het aankoopbedrag af. De ondernemer ontvangt dus 80 procent de betaling. Dit bedrag wordt automatisch gesplitst in 40 procent vrij te besteden en 60 procent vast op het NBI bankrekeningnummer. Het 60 procent deel mag alleen gebruikt worden voor Nederlandse salarissen en inkopen. De ondernemer mag de bedragen op het NBI bankrekeningnummer maximaal 6 maanden laten staan, anders wordt het geïnd door de belastingdienst, want het geld moet blijven rollen.

Het systeem achter het Nederlands Basisinkomen
De oprichter en voorzitter Don M. Fidelis van de vereniging TERRIS heeft het NBI-systeem bedacht, zodat er geld in de economie wordt geïnvesteerd.  Het geld moet in de Nederlandse samenleving circuleren, waardoor er een boost in arbeid en economische voorspoed zal ontstaan, die zijn weerga niet kent.

Geen werkloosheid meer, want we komen dan werknemers te kort. Internationale bedrijven willen in Nederland een kantoor vestigen, want jaarlijks wordt er 200 miljard euro extra in de Nederlandse economie gepompt. Dit betekent extra winst voor de in Nederland gevestigde  bedrijven. Met ons nieuwe belastingplan, immigratieplanonderwijsplaninvesteringsplan en het basisinkomen zullen bedrijven en werknemers een mooie toekomst beleven.

TERRIS vindt dat wij snel moeten veranderen. Niet meer traditioneel denken, maar grootst en praktisch, want de digitalisering en robotisering worden in de komende 15 tot 25 jaar een ramp voor werkgelegenheid en de economie. Het Nederlands Basisinkomen geeft de Nederlanders een extra inkomen en een enorme rust. De bedrijven zien hun omzet dan tussen de 50 en 100 procent stijgen.

TERRIS rekent er ook op dat veel hufterigheid met de vele irritaties in de Nederlandse samenleving zullen verdwijnen, want meer geld doet wonderen. Mensen hebben meer plezier, zijn meer tevreden dan voorheen. Iedereen krijgt meer vrijheid om van baan te veranderen. Er zijn minder echtelijke ruzies, want uit elkaar gaan is financieel afgedekt. Er zijn minder kleine criminelen, want ze hebben een goed basisinkomen. Voor de vele arbeiders die zware werkzaamheden doen, kunnen eerder stoppen met werken of makkelijker veranderen van baan. Ook alle mensen die een bedrijf willen starten hebben de financiële basiszekerheid. Het NBI is een fantastisch maandbedrag, helemaal als je er nog bij werkt (part- of fulltime) of een onderneming hebt, want het NBI van 2.100 euro zorgt voor een stabiel huishoudboekje.

Wij veranderen Nederland, Meer geld, Meer Plezier voor iedereen!

Steun TERRIS nu!
Sluit nu een lidmaatschap voor 15 euro af
Doneer een kleine bijdrage
Stem straks met de landelijke verkiezing op TERRIS

Neem contact op

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search